SVOBODA

A ODPOVĚDNOST

Pavel
Sehnal

Michaela
Holinková Popková

Zdeněk
Somr

9+1 DOBRÝCH DŮVODŮ, PROČ VOLIT ODA

Svoboda je základní lidské právo. Nesmí být nikomu upíráno. Co všechno jsme ztratili, to dokážeme plně pocítit až ve chvíli, kdy to nemáme. To však už bývá pozdě. Proto je třeba svobodu chránit, bojovat za ni. Je to právo, ale i odpovědnost. Svobodu chráníme nejen pro sebe, ale i pro naše děti. Ani parlamentní demokracie evropského typu není bezchybná, ale svobodu pro lidi ctí a chrání ústavou, nejsilnějším zákonem.

Jsme všichni jen lidé, chybující a omylní. S tím si poradit umíme. Co umíme již méně, je čelit lidem mocichtivým, kteří nemají žádné zábrany a jdou si za svým prospěchem a osobním vlivem za každou cenu, stanou-li se součástí politiky. Nedej bože, aby stanuli na pozicích nejvyšších. Proto je důležité chodit k volbám. K těm parlamentním dorazí kolem 60 % voličů, k volbám krajským už jen asi 35 % voličů. Každý váš hlas, který ve volbách neodevzdáte, je hlas pro vaši nesvobodu. My vás přece nepřesvědčujeme, abyste volili ODA. Neříkáme: Volte nás, protože jsme moderní liberální strana, strana svobodomyslná a demokratická, protože máme v programu „Svoboda a odpovědnost – pro každého bez rozdílu“. My vás k ničemu nenutíme. Volte svobodně, jak chcete a koho chcete. O to jde. Právě o tu svobodu. A o té si rozhodujete vy sami. Nikdo jiný. Jen vy.

Pavel Sehnal

Předseda ODA

VEDENÍ KRAJE VSTŘÍCNÉ A OTEVŘENÉ K OBČANŮM

Chceme, aby vedení kraje otevřeně a s předstihem informovalo občany o svých záměrech. Zveřejníme vše, co můžeme. Ne jenom to, co musíme. Navrhneme založení výboru, který bude dohlížet na výběrová řízení a personální nominace do orgánů právnických osob s majetkovou účastí kraje, se zastoupením všech stran a hnutí v zastupitelstvu. Prosadíme odborné zástupce opozice do všech dozorčích rad. Chceme snížení byrokracie! Ne jako předvolební heslo, ale jako novou realitu. Když jde banku řešit z mobilu, musí to jít i s krajským úřadem. Úředník musí mít možnost svobodně vykonávat svou práci bez lobbistických tlaků politiků, ale i nést plnou odpovědnost za svá rozhodnutí.

DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO KAŽDOU RODINU

Každá rodina musí mít šanci na dostupné bydlení. Zasadíme se o to, aby kraj podporoval vznik nových bytových družstev za účasti měst a obcí, družstev určených pro výstavbu nového a dostupného bydlení. Kvalita bydlení bude dána i péčí o zajištění potřeb uživatelů nových bytů, od dětí po seniory, vybudováním odpočinkových zón pro volný čas, dětských hřišť, sportovišť a potřebné okolní infrastruktury s podporou kraje.

KVALITNÍ A DOSTUPNÉ KRAJSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Struktura a obsah studia krajských škol musí více odpovídat potřebám trhu práce. Nechceme, aby školy produkovaly nezaměstnané absolventy. Zajistíme větší podíl praxe studentů středních škol ve firmách. Prosadíme snížení byrokracie ve školách. Na venkově posílíme roli škol jako komunitních center. Budeme prosazovat sloučení všech důležitých institucí obce do jednoho místa, do „komunitního centra“, ideálně v jedné moderní či modernizované budově v centru obce. Navrhneme zrušení státní maturity a její vrácení do odpovědnosti ředitelů škol.

KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ

Každý potřebný občan kraje musí mít možnost využít kvalitní a fungující sociální a zdravotní služby kraje za dostupnou cenu a v dojezdové vzdálenosti od místa bydliště. Struktura nemocnic, zdravotnických zařízení a služeb, sociálních zařízení v kraji musí být promyšleně provozována tak, aby plně pokryla potřeby obyvatel kraje. Přitom je důležité nezapomínat na očekávaný demografický vývoj budoucích let, kdy nadále poroste počet obyvatel kraje v seniorském věku. Pro ně musí kraj v dostatečném předstihu zajistit vybudování potřebných kapacit zařízení péče o seniory.

FUNGUJÍCÍ DOPRAVA A INFRASTRUKTURA KRAJE

Chceme, aby vedení kraje otevřeně a s předstihem informovalo občany o svých záměrech. Zveřejníme vše, co můžeme. Ne jenom to, co musíme. Navrhneme založení výboru, který bude dohlížet na výběrová řízení a personální nominace do orgánů právnických osob s majetkovou účastí kraje, se zastoupením všech stran a hnutí v zastupitelstvu. Prosadíme odborné zástupce opozice do všech dozorčích rad. Chceme snížení byrokracie! Ne jako předvolební heslo, ale jako novou realitu. Když jde banku řešit z mobilu, musí to jít i s krajským úřadem. Úředník musí mít možnost svobodně vykonávat svou práci bez lobbistických tlaků politiků, ale i nést plnou odpovědnost za svá rozhodnutí.

PREVENCE KRIMINALITY A BEZPEČNOST OBČANŮ

Svoboda a odpovědnost pro každého bez rozdílu. Každý občan kraje má právo na bezpečný a klidný život. Proto musí kraj vytvářet potřebnou infrastrukturu a spolupracovat s Krajským ředitelstvím Policie ČR, lokálními služebnami Městské policie a ostatními bezpečnostními složkami. Také pravidla pro zaměstnávání cizinců musí být nastavena tak, aby respektovala bezpečí všech občanů.

ČISTÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ŠETRNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A ZMĚNA NAKLÁDÁNÍ S VODOU

Kraj musí zajistit pitnou vodu do každé domácnosti. Není to samozřejmé, řada domácností nemá ještě zaveden vodovod. Zemědělce podpoříme při péči o krajinu. Zasadíme se o rozvoj zádržních vodních ploch a jejich následné udržování. Podpoříme malé a střední zemědělce. Použijeme přitom zkušenosti z úspěšných projektů z jiných krajů. Podpoříme ozelenění měst – konec vysušených betonových čtvrtí.

ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA NA VENKOVĚ

Podporou místních řemesel, služeb a nových technologií zabráníme dalšímu vylidňování okrajových částí kraje. Nedopustíme, aby dále vznikaly v obcích kolem Prahy uměle vybudované periferie nezapojené do života obcí. Podpoříme lepší podmínky pro venkovskou produkci zdravých potravin a jejich distribuci přímo ke spotřebiteli.

PODPORA LOKÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI V KRAJI

Zlepšíme spolupráci kraje s velkými zaměstnavateli, zároveň podpoříme i rodinné firmy, začínající technologické firmy, ale i nejmenšího obchodníka, nebo hostinského. Kraj nesmí být úřední moloch, vyhrožující razítky. Pro kraj musí být důležitý každý podnikatel, který přispívá svou prací k prezentaci a rozvoji kraje.

SVOBODA A ODPOVĚDNOST - PRO KAŽDÉHO BEZ ROZDÍLU

Vedení kraje by mělo daleko větší pozornost věnovat lokálním tématům, za která nese odpovědnost, ale často bývají v krajské agendě popelkou a jsou na periferii zájmu. Nejsou to ta správná „velká“ krajská témata, která se dají populisticky „prodat“ voličům. Ale jejich řešení je nanejvýš potřebné a přímo souvisí s kvalitou života obyvatel kraje. Kraj je místo, kde žijeme. Krajský úřad je instituce, která je tu pro lidi. Má lidem sloužit, ne oni jí. Prosazujeme svobodu volby. Proto v principu odmítáme povýšený vrchnostenský přístup. Všechny naše priority směřují k lidem, k jejich oprávněným potřebám, ke zlepšení kvality a komfortu jejich života ve Středočeském kraji, pro každého bez rozdílu.

SILNÁ TROJKA

EXPERT

Zdeněk Somr

Brilantně si umí kdykoliv cokoliv spočítat a používá svou neotřesitelnou logiku tam, kde se jí aktuálně nedostává. Mezi populisty v politice vlastnost k nezaplacení. Podnikatel, první prezident Hospodářské komory ČR (1993-2002) a její čestný prezident.

Dlouholetý člen a předseda Rozhodčího soudu HK ČR, řešil složité obchodní spory a arbitráže. Středočech tělem i duší, z Příbramska jej život zavál do Nymburka. Pejskař, vynikající kuchař a gurmán.

OPORA RODINY

Michaela
Holinková Popková

Úspěšná nakladatelka, matka čtyř synů, skutečná opora rodiny. Ze světa módy přešla do vydavatelské branže. Začínala jako šéfredaktorka v lifestylových časopisech. Pak se vdala za Ondřeje z Kuchařky pro supertátu a jídlo jí začalo být stejně sympatické jako móda.

Je skvělá grafička a pracuje nejen na knížkách svého nakladatelství, ale i na jiných uměleckých publikacích. Ráda čte, hraje tenis, maluje obrazy a navštěvuje galerie po celém světě.

EKOLOG

Martin Starý

Dobrovolně pomáhá ohroženým zvířatům doma i v cizině. Má za sebou úspěšné projekty v neziskovkách, ale i ty, které inicioval a prosadil jako starosta města Kutná Hora. Například stamilionový projekt revitalizace Vlašského dvora.

S partou nadšenců postavili přes padesát menhirů, vybudovali čtyři naučné stezky, pořádají festival streetartu Město – galerie aj. Doma zahradničí, pěstuje bonsaje, chová exotická zvířata, sochaří, fotí a rekonstruuje dům na vesnici.

NOVINKY KAŽDÝ DEN

Pro Občany

23/09/2020

Každá domácnost má nárok na pitnou vodu. Státu chybí plán.

Mediálnímu prostoru letos nejvíc dominují “korona témata”, což ale neznamená, že se nic dalšího neděje. Poněkud nespravedlivě se přestalo mluvit o zásadním tématu, kterým je voda…

přečíst článek

Pro Občany

19/08/2020

Metro protáhneme nad zemí až do středních Čech

Mezi nejtíživější problémy občanů Středočeského kraje dlouhodobě patří doprava. Všichni o tom mluví, ale nikdo dosud nenabídl řešení, které by skutečně pomohlo obyvatelům Středočeského kraje…

přečíst článek